Văn hóa doanh nghiệp chỉ có ý nghĩa khi mang lại lợi ích thiết thực

57

Văn hóa doanh nghiệp là một phạm trù khá rộng bao gồm những giá trị mà công ty tích lũy được trong thời gian hoạt động của mình. Tuy nhiên, văn hóa doanh nghiệp chỉ thực sự phát huy tác dụng khi phù hợp với mục tiêu và kế hoạch dài hạn của công ty. Từ đó giúp tăng thêm niềm tự hào của nhân viên và giúp nhân viên cống hiến hết mình vì sự nghiệp chung của doanh nghiệp.

Xây dựng văn hóa doanh nghiệp

Những văn hóa có giá trị sẽ định hướng được nếp nghĩ, cách làm, hình thành thói quen, truyền thống của doanh nghiệp đó. Vì thế, mỗi doanh nghiệp cần có những quy định về quy tắc ứng xử, kiểm soát hành vi của mỗi nhân viên cho phù hợp. Nên giải thích cho nhân viên hiểu rằng công việc họ đang làm chính là sự cống hiến giúp xã hội ngày càng tốt đẹp chứ không chỉ là một người đi làm công ăn lương bình thường. Từ đó, họ sẽ thấy giá trị của mình được nhân lên, đồng thời tăng niềm tự hào về công việc mà mỗi người đang đảm nhận.

Để xây dựng văn hóa doanh nghiệp, mỗi đơn vị cần có những kế hoạch cụ thể như: chiến lược kinh doanh dài hạn, cấu trúc công ty phù hợp và nhấn mạnh vai trò của con người đối với sự phát triển công ty, trong đó team building là biện pháp hiệu quả. Các doanh nghiệp không nên chỉ xem trọng yếu tố này, xem nhẹ yếu tố kia mà cần phân bổ đồng đều giữa các yếu tố. Có như vậy mới xây dựng được văn hóa doanh nghiệp bền vững và đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển chung của toàn công ty.

 

Bình luận bằng Facebook

Bình luận bằng Facebook

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here