6 yếu tố quyết định văn hóa doanh nghiệp

96

Văn hóa doanh nghiệp là yếu tố giúp tạo ra giá trị cho mỗi doanh nghiệp. Thậm chí, nhiều học giả còn cho rằng văn hóa doanh nghiệp chính là chiếc phao cứu sinh của mỗi doanh nghiệp trong thời kì cạnh tranh như hiện tại.

xem thêm: Văn hóa doanh nghiệp chỉ có ý nghĩa khi mang lại lợi ích thiết thực

Hiểu được yếu tố then chốt đó, nhiều công ty đã dốc sức đầu tư để xây dựng văn hóa riêng biệt cho đơn vị mình. Tuy nhiên, do chưa xác định được yếu tố cụ thể tác động lên văn hóa nên hiệu quả mỗi doanh nghiệp đạt được chưa cao. Trên thực tế, yếu tố văn hóa tồn tại ở bất kì nơi đâu có con người. Do đó, công việc của các doanh nghiệp thực chất là định hướng văn hóa chứ không phải là tạo ra văn hóa.

Các yếu tố ảnh hưởng đến văn hóa doanh nghiệp

Đi sâu  vào vấn đề này, mỗi doanh nghiệp sẽ thấy văn hóa được tạo ra bởi 6 yếu tố:

  • Ưu điểm nổi bật của doanh nghiệp
  • Lãnh đạo doanh nghiệp
  • Nhân viên doanh nghiệp
  • Sự gắn bó của các thành viên trong doanh nghiệp
  • Chiến lược phát triển doanh nghiệp
  • Tiêu chí, định hướng cho tương lai của doanh nghiệp

Khi tổng hợp được những dữ liệu nói trên sẽ cho ra hiện trạng về văn hóa của công ty. Đồng thời, dựa vào đó bạn có thể thay đổi yếu tố văn hóa theo hướng mà bạn mong muốn. Mỗi khi một yếu tố bất kì trong 6 yếu tố trên thay đổi thì văn hóa doanh nghiệp cũng sẽ thay đổi theo.

Vì vậy, để văn hóa thay đổi theo hướng tích cực thì bắt buộc phải có sự can thiệp vào một trong các yếu tố trên. Còn nếu không, văn hóa vẫn tồn tại, song sẽ theo cách tự phát và thiếu kiểm soát.

 

 

Bình luận bằng Facebook

Bình luận bằng Facebook

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here